Colombia: Positivt med kommisjon for kjønnsdimensjonen i fredsforhandlingene

- Kvinners rettigheter og deltakelse blir ofte oversett i fredsprosesser. Det er derfor positivt at partene i Colombia har opprettet en kommisjon som har særlig fokus på dette, sier statssekretær Morten Høglund.

Den nye kommisjonen skal se på hvordan kjønnsperspektivet best mulig kan ivaretas i fredsavtalen og at kvinners stemmer inkluderes. Kommisjonen består av medlemmer fra regjeringsdelegasjonen og Farc-geriljaen og den skal trekke veksel på colombianske og internasjonale eksperter i sitt arbeid.

 - Norge har vært pådriver for å inkludere kjønnsperspektivet i fredsforhandlingene. Væpnet konflikt rammer menn og kvinner på ulike måter. Det er viktig at fredsavtaler tar hensyn til dette og at kvinner deltar på lik linje med menn i beslutninger som får konsekvenser for deres liv, sier Høglund.

Til toppen