Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

De største byene blir grønnere

De største byene blir mer kompakte og befolkningen reiser mer miljøvennlig. –Det er bra at byene blir grønnere, men vi må fortsette innsatsen for å utvikle bærekraftige byer, sier kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner.

SSB har nylig publisert rapporten ”Byer og miljø – indikatorer for miljøutviklingen i Framtidens byer”. Rapporten er laget på oppdrag fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet og presenterer et sett indikatorer som beskriver viktige trekk ved miljøutviklingen i de 13 største byene i Norge.

De 13 byene som omfattes av undersøkelsen er Oslo, Bærum, Drammen, Sarpsborg, Fredrikstad, Porsgrunn, Skien, Kristiansand, Sandnes, Stavanger, Bergen, Trondheim og Tromsø.

- Resultatene viser at det er mulig å bygge tett og ta vare på grønne områder og gode byrom, sier Sanner.

SSB-rapportene viser byutvikling over tid, gir nyttige innspill til byenes egen planlegging og gir sentrale myndigheter viktig bakgrunn i arbeidet med nasjonale forventninger og planretningslinjer.

- Selv om utviklingen går i riktig retning på flere områder som at flere bruker kollektivtilbudet, ser vi at det fremdeles er utfordringer med blant annet svevestøv, sier Sanner.

Utslipp av svevestøv er redusert siden 2005, men fortsatt overskrider de fleste av de 13 byene i undersøkelsen tillatt antall døgn med svevestøv.

Andelen materialgjenvinning og forbrenning av husholdningsavfall har økt de siste fem årene. Varehandel i sentrum har en negativ utvikling, mens handel i kjøpesentre utenfor sentrum øker.

- Byene har et godt utgangspunkt for å bidra til et grønt skifte og et bærekraftig samfunn. De planlegger gode løsninger for både kollektivtransport, fortetting og miljøvennlige gjenvinningsordninger. Byene vet selv hvor skoen trykker, sier, sier Sanner.

Her kan du lese SSB-rapporten

 

Til toppen