Debattinnlegg av samferdselsminister Solvik-Olsen: Noen fakta om bredbåndsutbygging

Debattinnlegg av samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen, som svar på innlegg av stortingsrepresentant Ivar Odnes (Sp). Publisert i Valdres, Oppland Arbeiderblad og Gudbrandsdølen Dagningen i perioden 30. januar - 7. februar 2018.

Det digitale klasseskillet er blitt kraftig redusert de siste fire årene. Likevel insisterer Senterpartiet og stortingsrepresentant Ivar Odnes på det motsatte. Han hevder i debattinnlegg at "fleire nå ikkje får tilgang til høgfarts breiband" og kaller det "fakta". Vel – fakta er at nær 90.000 husstander var uten bredbåndsdekning på 4 Mbit/s da Senterpartiet gikk ut av regjering i 2013, og det tallet er nå redusert til ca 2.000 husstander. Fakta er at det investeres langt mer i utbygging av digital infrastruktur nå enn under Senterpartiet.

Dekningen har økt markant de siste årene. Fra 2013 til 2017 fikk rundt 1 million nordmenn tilbud om fiberbredbånd, som ikke hadde det fra før. Faktisk har fire av fem husstander mulighet for tilgang til høyhastighetsbredbånd og 4G-dekningen er over 99 prosent. Totalt sett er både mobil- og bredbåndstilbudet i Norge blant de beste i verden. Mens Senterpartiet i regjering prioriterte de befolkningstette strøk, så ser vi langt bedre utvikling nå. Da SP forlot regjeringskontorene i 2013 hadde 95 prosent av Oslos innbyggere tilgang til høyhastighets bredbånd, mot bare 7 prosent i Finnmark. I dag er tallene 98 prosent i Oslo og 82 prosent i Finnmark. Leserne kan selv vurdere hvem som skapte digitalt klasseskille.

Det ble satt investeringsrekord i utbygging av bredbånd i 2016. Utbyggerne investerer nå årlig over tre milliarder kroner mer enn da vi overtok. Markedsinvesteringene i elektroniske kommunikasjonstjenester og nett har økt fra 7,6 milliarder kroner i 2013 til 10,7 milliarder kroner i 2016. Det tyder på at bransjen mener rammebetingelsene spiller på lag med næringen.

I statsbudsjettet for 2018 øker vi satsingen på digital infrastruktur med nesten 50 prosent. I dette ligger støtte til bredbåndsutbygging, investeringer i alternativt kjernenett, investeringer i fiberkabler mot utlandet, og investeringer i økt sikkerhet og beredskap. Dette var forslag fra regjeringen, i motsetning til hva SP forsøker gi inntrykk av. Samtidig minner jeg om at dette skal støtte opp og bidra til å utløse investeringer i markedet, og ikke erstatte kommersielle investeringer. 

I tillegg har regjeringen lagt til rette for lavere gravekostnader for de som skal bygge ut bredbånd. Med de nye gravereglene har landets største bredbåndstilbyder, Telenor, uttalt at selskapet kan effektivisere 15-25 prosent på enkeltprosjekter, og vil nå vurdere utbygging av tidligere ulønnsomme prosjekter. Behovet for enklere graveregler har vært kjent lenge, men vi gjorde noe med det gjennom fastsetting av ledningsforskriften, noe den rødgrønne regjeringen ikke maktet å få til.

Vi vet vi ikke er i mål, og fortsetter derfor målrettet arbeid om å koble alle på digital infrastruktur. Senterpartiets trang til å svartmale og mistenkeliggjøre bygger derimot ikke en meter med digital infrastruktur. Det er fakta, stortingsrepresentant Odnes.

Til toppen