Debattinnlegg av samferdselsminister Solvik-Olsen: Regjeringen satser på Jærbanen

Debattinnlegg av samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen. På trykk i Dalane Tidende 12. desember 2017.

Jærbanen har fått et løft med dagens regjering. Utbedring av stasjoner/plattformer, fornyelse av kjøreledning, økt togkapasitet og flere avganger på Sørlandsbanen er noen eksempler.  Og fremover skal Kolumbus og Jærbanen samarbeide tettere om billetter og ruter. Den nye samarbeidsavtalen mellom Kolombus og NSB er faktisk den første der lokaltogene er fullt integrert i kollektivtrafikken og sikrer sømløse reiser på tvers av transportmidlene, er en modell for resten av landets byregioner.

Jeg forventer ikke at Arbeiderpartiet skal gi oss ros for dette, så pass har jeg lært. Men jeg synes det er litt snodig når stortingsrepresentant Øystein Langholm Hansen (Ap) kritiserer regjeringen for ikke å bevilge penger til planlegging av dobbeltspor på Jærbanen i neste års statsbudsjett (Dalane Tidende 4. desember). Snodig, fordi AP selv knapt har satt av ekstra penger til formålet og fordi han lukker øynene for alt som faktisk skjer. Det hadde vært langt mer konstruktivt om AP kom seg videre fra sin svartmalingsstrategi.

Et togtilbud med 15 minutters frekvens mellom Stavanger og Sandnes har bidratt til en betydelig passasjervekst på Jærbanen de senere årene. Målet er at dette togtilbudet gradvis skal utvides sørover. I Nasjonal transportplan 2018-2029 er det satt av midler til å utvide tilbudet med kvartersfrekvens til Ganddal i første del av planperioden. Vi jobber også videre med dobbeltspor sørover, og i løpet av perioden 2018-2023 er det planen å sikre nødvendige trasé- og arealavklaringer for et dobbeltspor på strekningen Sandnes-Nærbø. Det legges også opp til en konseptvalgutredning for utvikling av strekningen fra Nærbø til Egersund i løpet av planperioden.

Regjeringen har store ambisjoner for jernbanen, og gjennom investeringer i infrastruktur, drift/vedlikehold og konkurranseutsetting trafikken, gjør vi toget bedre rustet til å møte framtidens transportbehov. I kroner har satsingen på jernbane økt med rundt 10 milliarder kroner på drøyt fire år. Vi bygger mye nytt, og vi har mer enn doblet satsingen på vedlikehold. Vi har vist både vilje og evne til å satse på jernbanen og følge opp ambisjonene i Nasjonal transportplan. Så får vi konstatere at Arbeiderpartiet inntar rollen som kommentator på sidelinjen.

Til toppen