Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Deler kunnskap for å takle klimautfordringer i landbruket

Som en del av arbeidet med å bevege seg mot et klimasmart landbruk, har flere land delt erfaringer om hvordan møte klimautfordringer og redusere klimagassutslippene i landbruket. Møtet ble arrangert av FAO, FNs mat og landbruksorganisasjon.

Arrangementet ga landene mulighet til å lære fra hverandre om håndtering av klimautfordringer og ulike tiltak for et klimasmart landbruk. Mer kunnskap vil bidra til å beholde matsikkerheten i møte med økende klimaendringer. Klimasmart landbruk innebærer blant annet effektiv produksjon, god dyrehelse, god drenering, riktig fôring, rett bruk av gjødsel, biogass fra husdyrgjødsel og redusert energiforbruk.

På møtet ble blant annet eksempler på utfordringer og klimasmarte tiltak i Tanzania og Vietnam diskutert.
På møtet ble blant annet eksempler på utfordringer og klimasmarte tiltak i Tanzania og Vietnam diskutert. Foto: Colourbox.

På møtet ble blant annet eksempler på utfordringer og klimasmarte tiltak i Tanzania og Vietnam diskutert. FAO er en særorganisasjon i FN-systemet, og har som mål at verdens befolkning skal ha nok og næringsrik mat. Organisasjonen, med sine194 medlemsland, jobber for å forbedre og modernisere jordbruk, skogbruk og fiske, med særlig vekt på utvikling i de fattigste landene.  

FNs bærekraftmål nr 2 Utrydde sult.
  
  
FNs bærekraftsmål 

FNs 17 bærekraftsmål fram mot 2030 ble vedtatt av Høynivåforumet for bærekraftig utvikling som ble avholdt under FNs Generalforsamling i september 2015. Målene er universelle og gjelder for alle land, også Norge. Som ett av de første land skal Norge rapportere til FN om hvordan vi følger opp bærekraftsmålene. Landbruks- og matdepartementet har koordineringsansvaret for FNs bærekraftsmål nr 2: Utrydde sult, oppnå matsikkerhet og bedre ernæring, og fremme bærekraftig landbruk.
Til toppen