Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Delte norske erfaringer med olje- og gassvirksomhet

Statssekretær Rikard Gaarder Knutsen besøkte Ghana for første gang denne uken, hvor han delte erfaringer med norsk petroleumspolitikk med ulike aktører i Accra.

'
Statssekretær Rikard Gaarder Knutsen besøkte Accra, Ghana 30.-31. mai, hvor han møtte den ghanesiske energiministeren og holdt flere innlegg om norsk olje- og gassvirksomhet. Foto: Fredrik Bengtsen/OED

Petroleumsvirksomhet har blitt en sentral drivkraft i Ghanas økonomi de siste årene. Ghana og Norge har hatt et tett energisamarbeid gjennom bistandsprogrammet "Olje for utvikling" siden 2008, hvor Norge aktivt har delt erfaringer og kompetanse innen ressursforvaltning, sikkerhet og miljø. I Accra møtte han Ghanas energiminister John Peter Amewu. 

— Det har vært svært interessant å besøke Ghana for første gang, i en spennende tid for petroleumsindustrien her. Det er gledelig å se at det er økende interesse for å investere i landet, sier statssekretær Rikard Gaarder Knutsen.

Stabile rammevilkår og letepolitikk

Gaarder Knutsen deltok på en næringslivskonferanse i regi av den norske ambassaden i Accra og Petroleumskommisjonen i Ghana, hvor han delte norske erfaringer med ressursforvaltning og industriutvikling.

Han deltok også på en høynivåkonferanse om petroleumsvirksomhet og bærekraftige hav.

'
Statssekretær Rikard Gaarder Knutsen holdt flere innlegg om norsk olje- og gassvirksomhet under sitt to dager lange besøk i Accra, Ghana. Foto: Fredrik Bengtsen/OED

I innleggene sine fokuserte statssekretæren særlig på viktigheten av stabile rammevilkår for selskapene som opererer på norsk sokkel, en aktiv letepolitikk, og hvordan Norge har utviklet en konkurransedyktig leverandørindustri.

— Jeg håper og tror at 50 år med olje- og gassvirksomhet i Norge viser hvordan man kan legge til rette for en stabil, lønnsom produksjon av olje og gass i et langsiktig perspektiv, sier Gaarder Knutsen.

Til toppen