Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Spørsmål nr. 2000 til skriftleg svar frå stortingsrepresentant Siv Mossleth

Eg viser til brev av 1. juli 2019 frå Stortingets president vedlagt følgjande spørsmål frå stortingsrepresentant Siv Mossleth til skriftleg svar:

«Kan statsråden leggje fram ei oversikt over median- og gjennomsnittsformuen til dei ulike formuesintervalla på nasjonalt nivå for åra 2013-2018, som vist i SSB-tabell 10320?»

Svar:
Tabell 10320 i SSBs statistikkbank viser berekna nettoformue for norske hushald fordelt på ulike formuesintervall. Tabell 1 og 2 nedanfor viser høvesvis berekna gjennomsnittsformue og berekna median formue for ulike intervall av berekna nettoformue.

Tabell 1. Berekna nettoformue for norske hushald1. I alt og fordelt etter intervall av berekna nettoformue. Gjennomsnitt i løpande kroner. 2013-2017

 
 

Nettoformue:

2013

2014

2015

2016

2017

 

I alt

2 066 700

2 136 100

2 351 500

2 553 400

2 794 100

 

Under 250000

-314 700

-309 900

-304 600

-314 700

-328 000

 

250000-499999

372 300

371 300

371 400

371 600

370 900

 

500 000-999999

748 300

747 700

747 900

748 200

747 600

 

1000000 – 1999999

1 483 100

1 481 600

1 483 700

1 486 900

1 488 700

 

2000000 – 2999999

2 467 700

2 469 300

2 473 200

2 474 800

2 477 700

 

3000000 – 3999999

3 456 600

3 458 700

3 461 800

3 465 900

3 470 300

 

4000000 og over

8 466 500

8 645 500

8 939 600

9 108 500

9 506 900

 

Kjelde: Inntekts- og formuesstatistikk for hushald.

       

1Studenthushald er ekskludert

         

Tabell 2. Berekna nettoformue for norske hushald1. I alt og fordelt etter intervall av berekna nettoformue. Median i løpande kroner. 2013-2017

 
 

Nettoformue:

2013

2014

2015

2016

2017

 

I alt

1 157 700

1 155 700

1 258 800

1 363 000

1 456 300

 

Under 250000

-34 500

-33 600

-38 000

-41 900

-47 800

 

250000-499999

371 100

369 800

369 900

369 900

368 900

 

500 000-999999

747 800

746 300

746 600

747 300

745 700

 

1000000 – 1999999

1 474 100

1 472 400

1 475 500

1 480 300

1 483 200

 

2000000 – 2999999

2 452 100

2 453 800

2 460 100

2 462 800

2 467 100

 

3000000 – 3999999

3 436 100

3 438 700

3 443 200

3 449 100

3 455 900

 

4000000 og over

5 719 300

5 767 700

5 867 000

5 979 700

6 097 900

 

Kjelde: Inntekts- og formuesstatistikk for hushald.

       

1Studenthushald er ekskludert

         

 

Med helsing
Siv Jensen

Til toppen