Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Svar på spørsmål nr. 2232 fra stortingsrepresentant André N. Skjelstad

Bjørnfjell Tollsted

Jeg viser til brev av 2. september fra Stortingets president vedlagt følgende spørsmål fra stortingsrepresentant André N. Skjelstad til skriftlig svar:

"Hva vil statsråden gjøre for at tollstasjonen får enda mer fleksible åpningstider?

Begrunnelse:

Bjørnfjell Tollsted har en hovedtyngde på ca. 90 prosent lettbedervelige varer. Stasjonen har i dag begrensede åpningstider. Det gis dispensasjon fra de begrensede åpningstidene i noen perioder av året, men dette må avtales på forhånd. I høytider som jul og påske er tollstasjonen stengt. Eksportæringen i området mener de begrensede åpningstidene og stengning i høytider fører til store merkostnader. I tillegg konsentreres trafikken på gitte tidspunkt istedenfor at den spres utover døgnet og alle dager."

Svar:
Tolletaten vurderer fortløpende åpningstidene ved de ulike tollstedene. Til grunn for vurderingene ligger blant annet jevnlige målinger av trafikkvolumet, men Tolletaten må også vurdere åpningstidene helhetlig ut fra behovet på hver enkelt tollsted og etatens samlede ressurser.

Jeg vet at Tolletaten setter pris på god dialog med næringslivet, og ønsker å finne smidige løsninger på både kort og lang sikt. Vurdering av åpningstidene vil være ett element, men etaten ser også på utvikling av digitale og automatiserte løsninger, slik at næringslivet ikke vil være avhengig av at tollmyndighetene fysisk er tilstede på grenseoverganger døgnet rundt.

Åpningstidene på Bjørnfjell tollsted ble fra 2013 utvidet til kl. 02.00 på hverdagene i perioden januar-april (hvitfiskperioden). Etter dialog med sjømatnæringen har Tolletaten fra i år igangsatt et prøveprosjekt der etaten også utvider åpningstiden til kl. 02.00 på hverdager i perioden september-januar. Endringene ble iverksatt 1. september og ordningen skal etter avtale med sjømatnæringen evalueres i 2020. Dette innebærer at det kun er i perioden mai til august at Tolletaten ikke har utvidet åpningstid på Bjørnfjell tollsted. I denne perioden er åpningstiden ved tollstedet fra kl. 08.00 til 23.00 på hverdager. Tolletaten opplyser om at det er god dialog med lokalt næringsliv, og etaten har ikke registrert nye henvendelser vedrørende åpningstidene ved Bjørnfjell tollsted etter at det ble kjent at åpningstidene skulle utvides fra 1. september i år.

Tolletaten arbeider også aktivt for å digitalisere og effektivisere tollprosedyrer. Blant annet vurderer etaten etablering av løsninger for automatisering av selve grensepasseringen og frigjøring av gods, som samtidig sikrer effektiv behandling og god kontroll. Gjennom et prøveprosjekt på ved Ørje tollsted testes det nå ut løsninger for digital informasjonsinnhenting, automatisk registrering av kjøretøy og automatisk frigjøring av gods ved ankomst til tollstedet. Etaten har også satt i gang prosjektet "Digital grensestasjon". Formålet er blant annet å finne nye løsninger som kan forenkle grensepassering for varetransporter. Som del av prosjektet vil en løsning med digial lås bli utprøvd i samarbeid med utvalgte fiskeeksportører over Bjørnfjell tollsted i uke 38.

Jeg er opptatt av at vi skal ha en best mulig tollkontroll som samtidig er effektiv, og er glad for at Stortinget i statsbudsjettet for 2019 bevilget oppstartsbevilgning til IT-prosjektet som skal utvikle ekspressfortolling og digitale støtteverktøy i tollkontrollen. Prosjektet har en samlet kostnadsramme på 520 mill. kroner.

Med hilsen

Siv Jensen

 

 

 

 

Til toppen