Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Svar på spørsmål til skriftlig besvarelse nr. 1198 fra Roy Steffensen

Eventuell motvirkning av uheldige effekter av oljeprisfallet

Jeg viser til brev av 10.03.2020 fra stortingets presidentskap vedlagt spørsmål fra stortingsrepresentant Roy Steffensen. Spørsmålet er overført til meg fra distrikts- og digitaliseringsministeren.

Spørsmål:
Jeg tillater meg å stille følgende spørsmål til skriftlig besvarelse til distrikts- og digitaliseringsministeren:

Olje- og gassnæringen er landets viktigste distriktsnæring, Mandag 9.mars falt oljeprisen nesten 30 % ved åpning av Oslo Børs, og børsen falt med nesten 12 % fra åpning, men tok seg noe opp utover dagen. Ved det kraftige oljeprisfallet for en del år siden svarte regjeringen med tiltakspakker i de mest berørte regionene.

Har statsråden planer om tiltak for å motvirke uheldige effekter hvis det viser seg at oljeprisfallet vil vedvare, og nok en gang ramme enkeltregioner i distriktene hardt?

Begrunnelse:
Oljeprisfallet fører til at en allerede svak krone risikerer å svekkes ytterligere. Nyhetsbyrået Bloomberg melder at fallet er det prosentvis største siden USAs krig med Irak i 1991.

Et fat nordsjøolje handles nå til det laveste nivået siden februar 2016, skriver E24. 

Statsministeren sa i Stortinget 12.februar at distriktsministeren har i regjering et større koordineringsområde. Statsministeren sa videre at regjeringen med en distriktsminister løfter opp koordineringsansvaret, fordi man vil se helheten bedre i det som er politikken. Spørsmålet er derfor sendt distriktsministeren, da jeg anser målrettede tiltakspakker og effekter av disse vil være noe som omfattes av mange departementer, men som bør koordineres av en statsråd. Er spørsmålet sendt feil statsråd, ber jeg om at spørsmålet videresendes rette vedkommende.

Svar:
En hel verden preges nå av utbruddet av covid-19. Det er innført strenge smitteverntiltak i Norge og andre land. Det viktigste nå er å redusere spredningen av viruset og sikre god behandling til de som trenger det.

Det er stor usikkerhet om de økonomiske virkningene av virusutbruddet, men vi må regne med at den økonomiske veksten vil bli trukket betydelig ned den nærmeste tiden. Noen næringer er direkte påvirket, enten på grunn av myndighetspålagt nedstenging av virksomheten, eller fordi etterspørselen har falt brått, som for eksempel reiseliv, hotell og flynæringen. Noen næringer opplever også at leveranser av innsatsvarer fra andre land blir forhindret eller har falt bort, slik at bedriftene ikke får produsert egne varer. Når skolene og barnehagene nå er stengt, vil også det føre til lavere produksjon fordi foreldre må bli hjemme.

Regjeringen la fredag 13. mars og søndag 15. mars frem en rekke strakstiltak for i størst mulig grad å unngå unødige oppsigelser og konkurser i levedyktige selskaper som er rammet av en akutt svikt i inntektene. Enigheten i Stortingets finanskomite har ytterligere forsterket tiltakene og sikret at inntektsbortfallet begrenses for de som nå blir permittert eller går kraftig ned i inntekt. Regjeringen har dessuten varslet at det jobbes med ytterligere tiltak.

I tillegg til virusutbruddet har oljeprisen falt kraftig. Oljeselskapene står godt rustet til å kunne håndtere lavere oljepris. Næringen har gjennomført omfattende kostnadskutt og effektivisering de siste årene, og utbygginger på norsk sokkel trenger derfor ikke en like høy pris som før for å være lønnsomme. Skulle oljeprisen bli liggende på dagens nivå, vil trolig etterspørselen fra oljevirksomheten gå ned, men det vil ta noe tid. Prisene i terminmarkedet tilsier imidlertid at oljeprisen vil ta seg opp igjen de nærmeste årene. Virusutbruddet kan gi driftsutfordringer for deler av oljevirksomheten fordi ansatte er syke, i karantene eller hjemme for å passe barn, eller fordi de ikke får varer og tjenester som er viktige for driften. Dersom oljeprisen blir liggende på et lavt nivå over lengre tid og etterspørselen fra næringen faller kraftig, vil regjeringen vurdere å komme med målrettede tiltak, slik det ble gjort etter oljeprisfallet i 2014. Oljeprisfall er en situasjon vi har erfaring med og verktøy til å håndtere

Med hilsen

Jan Tore Sanner