Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Svar på skriftlig spørsmål om risikovurdering av bruk av insektslarver som proteinfôr i husdyrhold

Landbruks- og matminister Olaug V. Bollestad har svart på skriftlig spørsmål fra stortingsrepresentant Siv Mossleth (Sp) om å framskaffe kunnskap for risikovurdering av bruk av insektslarver som proteinfôr i husdyrholdet.

Svar på skriftlig spørsmål nr. 609 fra representanten Siv Mossleth

Jeg viser til brev av 20. desember 2019 der stortingsrepresentant Siv Mossleth stiller følgende oppfølgingsspørsmål til skriftlig spørsmål nr 553, for skriftlig besvarelse:

Statsråden viser til det å framskaffe kunnskap for risikovurdering av bruk av insektslarver som proteinfôr i husdyrholdet.

Hva kan statsråden gjøre på dette viktige feltet, og derigjennom bidra aktivt for å få i gang en sirkulær økonomi som vil gagne både miljø og landbrukets behov for protein og fett?

Landbruks- og matdepartementet kanaliserer det meste av sektorens forskningsmidler til programmet BIONÆR (Bærekraftig verdiskaping i mat- og biobaserte næringer) ved Norges Forskningsråd, samt Fondet for forskningsavgift på landbruksprodukter (FFL) og Forskningsmidler over jordbruksavtalen (JA).

BIONÆR-programmet og fondsmidlene utgjør et viktig virkemiddel for å sikre bærekraft i de landbaserte bionæringene. Samtidig skal de bidra til næringsutvikling, innovasjon, effektivisering og økt ressursutnyttelse innenfor den sirkulære økonomien. Ny teknologi åpner store muligheter når det gjelder utvikling av nye produkter basert på biologisk råstoff og restråstoff. De blågrønne mulighetene i forskning og innovasjon er ett av de viktigste temaene for samarbeid på tvers mellom BIONÆR og de marine programmene HAVBRUK og MARINFORSK.

Departementet detaljstyrer ikke hvilke prosjekter som tildeles midler. I styringsdialogen legges det imidlertid vekt på målrettet og effektiv bruk av midler til forskning og innovasjon, herunder å utvikle ny kunnskap og bygge kompetanse og kompetansemiljøer som samfunnet eller næringslivet trenger for å møte viktige samfunnsutfordringer. Den sirkulære økonomien er en viktig del av dette perspektivet, slik det også går frem av BIONÆRS programplan.

Med hilsen

Olaug Vervik Bollestad

Til toppen