Dialog om handelspolitikk mellom Norge og Storbritannia

En gruppe på embetsnivå fra det britiske departementet for internasjonal handel møtte representanter fra Nærings- og fiskeridepartementet og Utenriksdepartementet 14. desember.

Møtet var en oppfølging av næringsminister Monica Mælands møte med den britiske ministeren for internasjonal handel, som fant sted i London i september. Det var også det første i en dialog om nærings- og handelspolitiske spørsmål mellom  Norge og Storbritannia.

Under møtet oppdaterte Norge og Storbritannia hverandre om bilaterale handelspolitiske spørsmål, deriblant om samhandel og næringssamarbeid. Dialogen skal være et forum for å diskutere det fremtidige handelsforholdet, og hvordan vi kan styrke de allerede sterke båndene mellom Storbritannia og Norge.

Regjeringens mål er å ha et like tett handelspolitisk samarbeid med Storbritannia som i dag, samtidig som EØS-avtalen og øvrige avtaler med EU ivaretas.

Det er avtalt et nytt møte i april.

 

Til toppen