Digitalt bilateralt konsultasjonsmøte med KS

Dette innholdet er mer enn 2 år gammelt.

Landbruks- og matminister Sandra Borch møtte styreleder i KS, Gunn Marit Helgesen og flere medlemmer av Hovedstyret i KS og representanter fra fylkeskommunene til et digitalt bilateralt konsultasjonsmøte i dag.

– Jeg er glad for å møte KS for nærmere dialog om landbruksoppdraget kommuner og fylkeskommuner ivaretar på mitt saksområde. Kommunesektoren spiller en helt sentral rolle for at vi skal kunne realisere mange av de ambisiøse målene regjeringen har satt for landbruks- og matpolitikken i Hurdalsplattformen. Jeg ser fram til videre dialog med kommunesektoren om dette viktige arbeidet.

Dagsorden for dagens  bilaterale konsultasjonsmøtet var:

  • Hurdalsplattformen, regionreformen og landbruksoppgaver
  • Matnasjonen Norge – mobilisering til regional næringsutvikling og kompetansebygging i landbruket
  • Villsvin
  • Oppfølging av Statsallmenningsutvalget sitt forslag til ny fjellov
  • Eventuelt
  • Veterinærordningen
Landbruks- og matminister Sandra Borch
Landbruks- og matminister Sandra Borch møtte styreleder i KS og flere medlemmer av Hovedstyret i KS og representanter fra fylkeskommunene til et digitalt bilateralt konsultasjonsmøte i dag. Foto: Torbjørn Tandberg

Konsultasjonsmøtet ble gjennomført innenfor rammene av konsultasjonsordningen mellom staten og kommunesektoren. Hovedtema for de bilaterale møtene er enkeltsaker under det enkelte fagdepartements ansvarsområdet, innspill til statsbudsjettet og bilaterale samarbeidsavtaler. Konsultasjonsmøtene er arenaer for dialog mellom partene, og det tas derfor ikke avgjørelser i disse møtene som binder handlingsrommet til partene.

KS er kommunesektorens organisasjon og utviklingspartner, og er landets største offentlige arbeidsgiverorganisasjon og forhandlingspart i lønnsoppgjørene.