DNB og etablering av selskaper på Seychellene

Dette innholdet er mer enn 5 år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

DNBs datterselskap DNB Luxembourg bisto ifølge DNB i perioden 2006-2010 omkring 40 kunder med å opprette selskap på Seychellene.

- Jeg hadde i forrige uke et møte med DNB der jeg fikk en muntlig orientering om det de visste om saken. Jeg har bedt styret om en skriftlig redegjørelse. Denne redegjørelsen blir offentlig, sier næringsminister Monica Mæland (H).

- DNB sier at dette ikke burde skjedd, og at banken ikke burde vært med på det. Det er jeg enig i, sier Mæland.

- Som aksjeeier i DNB forventer vi at selskapene utviser størst mulig grad av åpenhet knyttet til pengestrømmer, sier Mæland.

- Som det fremgår i eierskapsmeldingen er det styret og ledelsen i selskapet som har ansvaret for forretningsmessige beslutninger. Som eier stiller vi imidlertid tydelige forventninger til selskapenes arbeid med samfunnsansvar, og dette følges opp i eierdialogen med selskapene, sier Mæland.

Statens eierskap i DNB ASA forvaltes av Nærings- og fiskeridepartementet.