Norge dobler den humanitære bistanden til Afghanistan

Dette innholdet er mer enn 5 år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Norge gir 208 millioner kroner i humanitær støtte til Afghanistan i 2016, som er en dobling av støtten fra 2015. - Det er store udekkede behov. Åtte millioner afghanere trenger beskyttelse og nødhjelp. Hittil i år har nærmere tusen personer vært nødt til å flykte fra sine hjem, hver eneste dag, sier utenriksminister Børge Brende, som i dag er i Kabul.

Den humanitære situasjonen er svært alvorlig i Afghanistan, med væpnet konflikt, ekstrem fattigdom og over én million mennesker som har måttet flykte fra sine hjem. FN og hjelpeorganisasjoner har bare fått inn 16 prosent av midlene til humanitær innsats. Norge øker nå støtten til mat, vann, sanitær, husly og helsehjelp, og til at afghanske flyktningbarn og internt fordrevne barn kan få utdanning. 

- Ved å doble den humanitære bistanden til Afghanistan, setter vi våre samarbeidspartnere i stand til å hjelpe enda flere sårbare afghanere, spesielt kvinner og barn, sier utenriksministeren.

Han er i Afghanistan i forbindelse med konferansen for kvinners rettigheter, som er arrangert av afghanske myndigheter i samarbeid med Norge og USA. Brende har også møte med FNs spesialrepresentant, Nicholas Haysom, og ledere for FN-organisasjoner i landet. Et viktig tema er siviles tilgang til humanitær bistand. Hjelpearbeidere i Afghanistan er spesielt utsatt for angrep og bortføringer, og det er oftest de lokale hjelpearbeiderne som blir rammet. Bare i år er fem hjelpearbeidere blitt drept og over 80 kidnappet, ifølge FN.

- Konsekvensen er at den humanitære hjelpen ikke når ut til steder der det er store behov. Vi oppfordrer alle parter til å sikre uhindret adgang for sivilbefolkningen til humanitær bistand, sier Brende.

Økningen i humanitære midler vil gå til partnere som Norge har samarbeidet med i mange år, deriblant FNs høykommissær for flyktninger (UNHCR), Verdens matvareprogram (WFP), Flyktninghjelpen og Kirkens
Nødhjelp. Norge vil øke støtten til FNs humanitære landfond for å styrke FNs koordinerende rolle og sikre at akutte internasjonale Røde Kors-komitéen (ICRC), som gir helsehjelp der det ikke finnes andre helsetilbud. Med støtten til ICRC og via Norges Røde Kors bidrar Norge til at afghansk Røde Halvmåne bygger opp sin beredskap i lokalsamfunn i alle landets 34 provinser.

Pressekontakt: Astrid Sehl, mobil 922 84 752 (med på reisen)