Dom i Borgarting lagmannsrett i Netfonds-saken

Saken gjelder et erstatningskrav rettet mot staten etter krav om eierspredning i bank og forsikringsforetak. Staten ble frifunnet og er tilkjent sakskostnader.

Borgarting lagmannsrett har kommet til at det ikke foreligger ansvarsgrunnlag, og at et eventuelt erstatningsansvar uansett ville vært foreldet. Lagmannsretten finner at krav om eierspredning som innebærer at ingen enkelteier kan eie mer enn 20-25 prosent i en bank eller forsikringsforetak, ikke er i strid med EØS-avtalen. Dommen er ikke rettskraftig.

Dommen fra Borgarting lagmannsrett (PDF)