Brende fordømmer brudd på ytringsfrihet og menneskerettigheter i Egypt

- Jeg er svært bekymret for pågående rettsprosesser og domfellelser i Egypt. Dagens dom mot tre journalister er uakseptabel og sjokkerende. I tillegg har vi også fått bekreftelse på 183 tidligere avgitte dødsdommer, sier utenriksminister Børge Brende.

- Jeg er svært bekymret for pågående rettsprosesser og domfellelser i Egypt. Dagens dom mot tre journalister er uakseptabel og sjokkerende. I tillegg har vi også fått bekreftelse på 183 tidligere avgitte dødsdommer, sier utenriksminister Børge Brende. 

– Rettsprosessene sår alvorlig tvil om landets vilje til å etterleve internasjonale forpliktelser. Fri presse er en grunnleggende forutsetning for demokratiutvikling. Summariske masserettssaker og dødsdommer i hopetall er alvorlige brudd på menneskerettighetene og internasjonale rettssikkerhetsprinsipper, sier Brende. 

En egyptisk domstol dømte i dag tre journalister fra Al Jazeera English til syv års fengsel, angivelig for å ha spredt "falsk informasjon" og for å ha støttet Det muslimske brorskap. Én av de tre journalistene fikk ytterligere tre års fengsel basert på anklagen om besittelse av ammunisjon. En rekke andre journalister ble i samme rettssak dømt in absentia til ti års fengsel. 

To dager tidligere opprettholdt en egyptisk domstol 183 dødsdommer fra en tidligere masserettssak som har vært gjenstand for bred internasjonal kritikk, inkludert fra Norge. Mange tusen politiske motstandere er fengslet i Egypt og det pågår en lang rekke rettssaker. Utenriksministeren minner om at Egypt har sluttet seg til FNs konvensjon om sivile og politiske rettigheter. 

– Jeg merker meg at egyptiske myndigheter påkaller det egyptiske rettsvesenets integritet og uavhengighet. Men det er de politiske myndigheter som må ta ansvar når egyptiske domstoler gang på gang gjør seg skyldig i alvorlige brudd på grunnleggende rettigheter og friheter, sier Brende.

Til toppen