Egypt bryter internasjonale forpliktelser

- De siste månedenes dødsdommer i Egypt utgjør klare brudd på menneskerettighetene og landets internasjonale forpliktelser. Fra norsk side fordømmer vi dette og har tatt saken direkte opp med Egypt, sier utenriksminister Børge Brende.

- De siste månedenes dødsdommer i Egypt utgjør klare brudd på menneskerettighetene og landets internasjonale forpliktelser. Fra norsk side fordømmer vi dette og har tatt saken direkte opp med Egypt, sier utenriksminister Børge Brende. 

Den egyptiske ambassadøren til Oslo ble mandag 5. mai innkalt til Utenriksdepartementet og fikk overlevert den norske protesten mot de siste rettsprosessene i Egypt.

- Egypt har sluttet seg til FNs konvensjon om sivile og politiske rettigheter. Rettsakene i Minya innebærer alvorlige brudd på konvensjonen. Jeg er bekymret for at myndighetenes brutale tilnærming til politiske opponenter kan føre til økt radikalisering og fiendtlighet i landet, sier utenriksminister Brende.

24. mars og 28. april ble det utstedt beslutninger om dødsdommer til henholdsvis 529 og 683 personer i Egypt. Senere har 37 av de 529 dødsdommene blitt gjort rettskraftige, mens resten har blitt omgjort til livsvarige fengselsstraffer. Rettsakene varte kun noen få timer.

Til toppen