Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Historisk arkiv

Ekspertutvalg utreder arbeidstidsordninger knyttet til skift/turnus og uønsket deltid

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Arbeids- og inkluderingsdepartementet

Regjeringen setter ned et ekspertutvalg som skal utrede arbeidstidsordninger knyttet til skift/turnus og sammenhengen med deltid. Utvalget skal utrede spørsmålet om likestilling av arbeidstiden for arbeidstakere som arbeider skift og turnus. Utvalget skal videre kartlegge sammenhengen mellom deltid/småbrøksstillinger, uønsket deltid, organiseringen av arbeidstiden og likestilling av arbeidstiden for skift og turnus.

– Vi må få denne saken inn i et mindre fastlåst spor for å kunne bringe oss nærmere en god løsning. Selv om deler av sakskomplekset er utredet tidligere, er det behov for en mer helhetlig gjennomgang knyttet til arbeidstidsordninger, spesielt i helse- og omsorgssektoren, og hvor man ser på utfordringene med nye øyne. Saken er viktig både i forhold til arbeidsmiljø og likestilling, og må samtidig sees i sammenheng med behovet for arbeidskraft, sier arbeids- og inkluderingsminister Bjarne Håkon Hanssen. 

Utvalget skal blant annet se på hvorvidt skift- og turnusordningene begrunner bruk av deltid. De skal kartlegge hvorvidt ansatte arbeider deltid, fordi skift- og turnusordningene er belastende, og i så fall vurdere hvilke endringer i arbeidstidsorganiseringen som er nødvendige for å få flere til å øke sin stillingsandel.

Utvalget skal videre vurdere hvorvidt dagens regulering av skift- og turnusarbeid i arbeidsmiljøloven er hensiktsmessig. Et partssammensatt utvalg avsluttet sitt arbeid uten resultat høsten 2006.

Partene i arbeidslivet blir invitert til å sitte i en referansegruppe til det nye ekspertutvalget.

Departementet vil til utvalgets bruk sørge for en kartlegging og oppsummering av erfaringene med fortrinnsrettbestemmelsen for deltidsansatte i arbeidsmiljøloven § 14-3. En slik oppsummering vil foreligge tidlig i 2008.

Utvalgets arbeid skal foreligge innen 1. oktober 2008.

Til toppen