Reviderte retningslinjer for våpeneksport

Utenriksdepartementet har revidert retningslinjene for behandling av søknader om eksport av våpen, militært materiell, samt teknologi og tjenester for militære formål.

EU vedtok i desember 2008 en felles handling for våpeneksport. Den felles handlingen erstatter den tidligere atferdskodeksen. Norge har i praksis gjennomført atferdskodeksens åtte kriterier på basis av det norske regelverket siden 1998, og inngikk i 2004 et nærmere samarbeid med EU innenfor rammen av atferdskodeksen. Dette samarbeidet omfatter bl.a. utveksling av informasjon om våpeneksport.

På bakgrunn av EUs vedtak om den felles handlingen har Utenriksdepartementet besluttet å reflektere de åtte kriteriene i det norske regelverket (ref. Kap I, pkt.1, samt nytt vedlegg A). Det er samtidig gjort noen språklige oppdateringer i retningslinjene.

Til toppen