Ekstra strømstøtte til folkehøgskoler

Dette innholdet er mer enn 1 år gammelt.

Regjeringen gir 5,5 millioner kroner i engangsstøtte til folkehøgskoler som ikke har fått strømstøtte gjennom eksisterende ordninger.

Det ekstraordinære engangstilskuddet skal hjelpe flere folkehøgskoler med høye strømutgifter i 2022. Tilskuddet er en del av folkehøgskolerammen for inneværende år.  

– Regjeringen har innført en rekke tiltak for å hjelpe både privatpersoner og virksomheter i trangere tider. De høye strømprisene er utfordrende for mange, også folkehøgskolene. Derfor tildeler vi nå 5,5 millioner som et engangstilskudd til skoler som ikke har fått støtte gjennom andre ordninger, sier kunnskapsminister Tonje Brenna (Ap).

Folkehøgskolerådet er fornøyd

Folkehøgskoler i områder med høye strømpriser, og som er registrert i Frivillighetsregisteret, har fått strømstøtte gjennom ordningen for frivillige lag og organisasjoner under Kultur- og likestillingsdepartementet. Kunnskapsdepartementet har fått flere henvendelser fra skoler med høye strømutgifter som ikke er dekket av denne ordningen.

Vi er veldig glade for at regjeringen velger å bruke disse midlene til strømstøtte for flere folkehøgskoler. Folkehøgskolerådet har arbeidet for å likebehandle skoler i samme prisområde for strøm, så denne saken har vært veldig viktig for oss, sier daglig leder i Folkehøgskolerådet, Anne Tingelstad Wøien.

Oppfordrer til investering

Mange folkehøgskoler har tatt grep for å redusere strømforbruket, men strømregningene er likevel svært høye sammenlignet med tidligere år.

– Jeg vil sterkt oppfordre folkehøgskolene til å bruke midlene på fornuftige ENØK-grep nå for å få ned strømkostnader over tid, sier Brenna.  

Om ordningen

  • Ordningen skal bidra til å kompensere for høye strømutgifter påløpt i perioden 1. januar til 30. september 2022. Tilskuddet er en engangsutbetaling.
  • Ordningen gjelder folkehøgskoler i prisområder for strøm N01, N02 og N05, og som for hele eller deler av perioden ikke har mottatt strømstøtte gjennom ordningen for frivillige lag og organisasjoner, eller annen offentlig strømstøtte.
  • Strømstøtten er til folkehøgskoler med strømutgifter på over 70 øre per kWh i tilskuddsperioden.
  • Tilskuddet er totalt på 5,5 mill. kroner.
  • Utdanningsdirektoratet har fått i oppdrag å forvalte tilskuddet.

Følgende folkehøgskoler får strømstøtte

Fordelingen mellom skolene er laget på bakgrunn av et forslag fra Folkehøgskolerådet.

Folkehøgskole

Kommune

Tilskudd

Agder Folkehøgskole

Kristiansand

 kr    353 671

Evje Folkehøgskole

Evje og Hornnes

 kr    242 165

Kristiansand Folkehøyskole

Kristiansand

 kr    229 926

Setesdal Folkehøgskule

Valle

 kr    241 502

SKAP Kreative Folkehøgskole

Lindesnes

 kr    336 294

Arbeiderbevegelsens Folkehøgskole

Ringsaker

 kr    254 731

Hadeland Folkehøgskole

Gran

 kr    196 765

Ringebu Folkehøgskule

Ringebu

 kr    248 611

Toten Folkehøgskole

Østre-Toten 

 kr    360 899

Stavanger Urban Folkehøgskole

Stavanger

 kr      73 397

Sandefjord folkehøyskole

Sandefjord

 kr    241 748

Nordhordland Folkehøgskule

Alver

 kr    254 169

Stord Folkehøgskule

Stord

 kr    176 808

Manger Folkehøgskule

Alver

 kr    250 513

Jeløy Folkehøyskole

Moss

 kr      49 996

Follo Folkehøgskule

Vestby

 kr    218 430

Idrettsskolen Numedal Folkehøgskole

Rollag

 kr    565 921

Skjeberg Folkehøgskole

Sarpsborg

 kr    383 864

Ringerike Folkehøgskole

Ringerike

 kr    509 828

Romerike Folkehøgskole

Ullensaker

 kr    311 532

Totalt

 

 kr    5 500 770