Norge gir 180 millioner kroner til humanitær innsats

Dette innholdet er mer enn 5 år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

- 2015 har vært et dramatisk år. På tampen av året ønsker vi at resten av den humanitære bistanden skal gå til noen av de største humanitære krisene, inkludert flyktningkrisen i Syria og nærområdene, sier utenriksminister Børge Brende.

Norge gir et ekstra bidrag til flyktninger i Syrias naboland og til barn og unge på flukt. I tillegg gis det ekstra midler til de humanitære krisene i Afghanistan, Etiopia og Irak, samt økt støtte til FNs nødhjelpsfond (Cerf) og Den internasjonale Røde Kors-komiteens (ICRC) nødhjelpsappeller.

Verdens matvareprogram får 45 millioner kroner til innsatsen i Jordan og Libanon.

- FN måtte kutte matrasjonene til 360.000 syriske flyktninger i Jordan og Libanon tidligere i høst. Med denne ekstra støtten vil Norge sørge for sårt tiltrengte rasjoner til tusener av mennesker, sier Brende.

Mens krig og konflikt preger situasjonen for syrere, afghanere og irakere og for de mange på flukt i Europa, er nå over ti millioner mennesker rammet av tørkekrise i Etiopia. 

FN og Røde Kors-systemet er viktige kanaler og samarbeidspartnere for Norge i den humanitære innsatsen. Mye av støtten vil kanaliseres gjennom Verdens matvareprogram (WFP) og FNs høykommissær for flyktninger (UNHCR). Norge gir nå et ekstra bidrag på 20 millioner kroner til utdanningssamarbeidet med UNHCR, som en del av Norges nye strategiske samarbeid med organisasjonen.

Bevilgningen på til sammen 180 millioner kroner hentes fra den humanitære reserven for 2015-budsjettet. I budsjettet for 2016 er den totale humanitære innsatsen økt med over én milliard kroner, til nærmere fem milliarder kroner. Det inkluderer kjernestøtte til WFP og UNHCR.