Ekstraordinære omstillingsmidler til Nesna kommune

Regjeringen gir 15 millioner kroner til oppstart av omstillingsarbeid i Nesna. Midlene skal bidra til nye arbeidsplasser og styrke næringsgrunnlaget i kommunen.

Nesna kommune ønsker å komme hurtig i gang med omstillingsarbeidet, for å så raskt som mulig sikre nye, attraktive arbeidsplasser i kommunen. De ønsker blant annet å satse på industriutvikling, bærekraftig reiseliv og økt konkurransekraft i eksisterende bedrifter. Regjeringen støtter arbeidet Nesna nå er i gang med, og har besluttet å gi 15 millioner kroner i ekstraordinære omstillingsmidler til kommunen. Totalt vil regjeringen bidra med 56 millioner kroner til omstillingsprogrammet.

Skape nye arbeidsplasser

– Målet med disse midlene er å skape nye, attraktive arbeidsplasser, og styrke næringsgrunnlaget i kommunen. Pengene vil gi lokalsamfunnet mulighet til å snu utviklingen i Nesna og legge til rette for et mer variert og fremtidsrettet næringsliv, sier distrikts- og digitaliseringsminister Linda Hofstad Helleland.

Det er lokalsamfunnet på Nesna som sitter med nøkkelen til egen utvikling. Omstillingsarbeidet skal derfor være lokalt forankret, og skje i samarbeid mellom Fylkeskommunen, kommunen, lokalt næringsliv og Innovasjon Norge. Gjennom omstillingsmidlene vil regjeringen bidra til at arbeidet kommer raskt i gang.

– Lignende omstillingsprosjekter har vist at det er mulig å få til endringer når hele lokalsamfunnet jobber sammen. Med omstillingsmidlene ønsker vi å legge til rette for at samfunnet i Nesna får flere bein å stå på, slik at det kan være et levende lokalsamfunn for fremtiden, sier Helleland.

12 millioner fra Nesna kommune

I tillegg til midlene fra regjeringen, har Nesna kommune vedtatt å gå inn med 12 millioner kroner. Regjeringen legger til grunn at også Nordland fylkeskommune vil bidra inn i omstillingsarbeidet.

Pengene skal overføres til Nordland fylkeskommune, som får ansvaret for bruken av midlene i samarbeid med blant annet Innovasjon Norge og kommunen.