Elisabeth Salvesen er utnevnt til ekspedisjonssjef i Helse- og omsorgsdepartementet

Kongen i statsråd har i dag utnevnt avdelingsdirektør Elisabeth Salvesen til ekspedisjonssjef i Helserettsavdelingen i Helse- og omsorgsdepartementet.

Elisabeth Salvesen (58) er utdannet jurist fra Universitetet i Oslo. Hun startet sin karriere i Samferdselsdepartementet, der hun var konsulent, førstekonsulent og rådgiver over en periode på syv år. Siden 1998 har hun vært ansatt i Sosial- og helsedepartementet / Helse- og omsorgsdepartementet.

Siden 2002 har hun vært avdelingsdirektør i Helserettsavdelingen.