Utviklingen i elsertifikatmarkedet skal følges tett

Olje- og energidepartementet har gitt Norges- vassdrags og energidirektorat i oppdrag å publisere månedlige statusrapporter om utviklingen i elsertifikatmarkedet.

Olje- og energiminister Tina Bru og hennes svenske kollega, energi- og digitaliseringsminister Anders Ygeman, signerte 18. september en avtale om endring av rammene for det felles elsertifikatmarkedet mellom Norge og Sverige. Endringsavtalen slår fast at elsertifikatsystemet avsluttes i 2035, og den setter en siste frist for når anlegg i Sverige må være satt i drift for å være kvalifisert for elsertifikater. I Norge har stoppdatoen tidligere vært 31. desember 2021, denne endres ikke.

Stoppdatoen i Sverige settes nå til 31. desember 2021 dersom 46,4 TWh normalårsproduksjon er godkjent i elsertifikatsystemet innen utgangen av mars 2021. Det er avgjørende at det har kommet inn nok ny produksjon i systemet før stoppdatoen trer i kraft. Hvis det ikke kommer nok produksjon inn i systemet, skal den svenske stoppdatoen utsettes. I denne forbindelse har Olje- og energidepartementet torsdag 24. september gitt Norges- vassdrags og energidirektorat et oppdrag om å publisere månedlige statusrapporter om utviklingen i elsertifikatmarkedet mellom oktober 2020 og mars 2021. NVE skal samarbeide med Energimyndigheten i Sverige om informasjonen der det er hensiktsmessig.