Testkapasiteten blir bedre

Vi begynner så smått å kjenne at hverdagen likner litt mer på det vi har vært vant med.

Planen er at vi går frem så trygt som mulig. Samtidig venter vi at antall syke og smittede vil gå både opp og ned i ukene og månedene fremover.

Håndtering av en pandemi er ekstremt komplekst. Og når ting er sammensatt, kan det være klokt å gjøre ting enkelt. Derfor går vi stegvis fram. Vi gjør noen endringer, ser at det går bra, før vi tar neste steg.

Vi har gått varsomt fram. En av årsakene er at vi ikke har kunnet være sikre på hvor mange som har vært smittet. Til det trenger vi testing. Frem til nå har vi måttet prioritere hvem vi har kunnet teste. Derfor har vi ikke testet de som har hatt milde symptomer og klart seg greit hjemme.

Nå begynner vi å se at kommuner har kapasitet til å teste alle som kan være smittet. Noen kommuner trenger mer tid. Hver kommune har informasjon på sine hjemmesider om hvordan du går frem hvis du tenker du trenger å testes.

Jeg vil derfor oppfordre de som har mistanke om at de har covid-19 undersøke hvordan de kan testes i sin kommune. Vi er avhengig av at de som er syke blir testet tidlig, og at vi kan spore hvem de har vært i nærkontakt med.

Økt testing gir oss en langt mer nøyaktig oversikt over hvordan åpningen av samfunnet går. Det gir oss også bedre grunnlag for å lette tiltak - og til å sette inn igjen tiltak – dersom det blir nødvendig.

Kommuner landet rundt har vist at de leverer når det gjelder å teste i stor skala.

Og så til en nært forestående begivenhet.

Vi er vel alle litt spente på hvordan årets 17. mai-feiring vil bli.

Denne nasjonaldagen blir ikke som vi kjenner den.

I år skal vi ikke stå tett i tett og se på barnetog, stå i kø for å kjøpe is eller møte massevis av kjentfolk på lokale 17. mai-arrangementer.

Vi ønsker likevel at noe ved årets nasjonaldag skal være gjenkjennelig. Derfor blir det en TV-sending fra Slottsplassen også i år. I tillegg til at alle som vil synger "Ja, vi elsker" – fra de tusen hjem klokka ett.

Vi tror nasjonen har behov for et fellespunkt på 17. mai denne annerledes-våren. Og selv om vi må være atskilt, kan vi få den samme følelsen av samhold.

For å lage et TV-overført arrangement for hele landet, får Slottet unntak fra forbudet mot å samle mer enn 50 personer på offentlig sted.

De andre reglene for offentlige arrangementer gjelder også for denne markeringen.

Det skal være minst én meters avstand. Det skal være mulig med god håndhygiene. Og arrangøren skal ha oversikt over hvem som er til stede.

Selve arrangement vil skje under trygge smittevernfaglige rammer for dem som er invitert til å delta og dem som skal jobbe med TV-produksjonen.  

Alle vi andre må enten holde oss hjemme, eller finne andre steder å vente på mens innspillingen foregår. Slottsplassen vil være stengt for publikum, og jeg håper området rundt vil være så folketomt som mulig.

Vi tror og håper denne TV-sendingen vil være til glede for oss alle på nasjonaldagen, både barn, ungdom og voksne.

Jeg gleder meg i alle fall til dette.