Endeleg rapport frå Berekningsutvalet 30. mars

Det tekniske berekningsutvalet for inntektsoppgjera legg måndag 30. mars fram ein endeleg rapport over mellom anna utviklinga i løninger og inntekter, prisar og konkurranseevne i samband med lønnsoppgjera i 2015.

Pressemelding og rapport frå utvalet vil vere tilgjengeleg kl.1000 denne dagen, på Arbeids- og sosialdepartementets nettside.

Til toppen