Endringer i Norges diplomatiske nærvær

Dette innholdet er mer enn 1 år gammelt.

Utenriksdepartementet vil øke bemanningen på flere utenriksstasjoner i 2023, særlig i Europa. En rekke utenriksstasjoner blir også styrket for å støtte norsk næringsliv. Samtidig legges fem utenriksstasjoner ned.

– Den politiske og sikkerhetspolitiske situasjonen i Europa er i rask endring. Det må vi møte med et styrket diplomatisk nærvær i EU, i Nato og i utvalgte europeiske land. Norske diplomater er våre øyne, ører og stemmer i Europa, og det trenger vi mer av nå, sier utenriksminister Anniken Huitfeldt.

I sin utenrikspolitiske redegjørelse til Stortinget 22. mars om krigen i Ukraina varslet utenriksministeren en gjennomgang av utenrikstjenestens oppsett for å sikre norske interesser i en ny tid i Europa. De kommende endringene er en oppfølging av denne gjennomgangen. Endringene skal også gjøre utenrikstjenesten bedre i stand til å støtte norsk næringsliv, både i og utenfor Europa. 

Styrking i Europa

Ambassadene i Bucuresti, Kyiv og Vilnius, samt EU-delegasjonen og Nato-delegasjonen i Brussel, vil styrkes med flere norske diplomater i 2023. Utenriksdepartementet vurderer ytterligere styrkinger med utsendte diplomater eller lokalt ansatte medarbeidere på andre utenriksstasjoner i Europa.

– Etter Russlands angrep på Ukraina har EU bidratt til europeisk samhold og styrket samarbeidet om sikkerhet og forsvar. Da er det naturlig at vi styrker Norges diplomatiske innsats i EU, i Nato og i utvalgte europeiske land. Verden er ikke statisk, det kan heller ikke Norges utenrikstjeneste være, sier utenriksminister Huitfeldt.

Ambassaden i Bucuresti dekker også Moldova og Bulgaria, mens ambassaden i Vilnius også dekker Belarus. 

Global økning av støtte til norsk næringsliv

Også utvalgte stasjoner utenfor Europa vil styrkes i 2023 med utsendt personell. I tillegg vil det bli flere lokalt ansatte ved utvalgte utenriksstasjoner både i og utenfor Europa.

Ved flere utenriksstasjoner er økningen av diplomater og lokalt ansatte i stor grad knyttet til regjeringens målsetting om å øke norsk eksport.

– Det skjer mye både i og utenfor Europa tilknyttet grønn omstilling og digitalisering. Dette byr på enorme muligheter for norsk industri og næringsliv, sier utenriksministeren. 

Fem utenriksstasjoner legges ned

Følgende utenriksstasjoner vil legges ned i 2023: Ambassadene i Bratislava (Slovakia), Colombo (Sri Lanka) og Pristina (Kosovo), ambassadekontoret i Antananarivo (Madagaskar), og generalkonsulatet i Houston (USA).

– Å legge ned norske utenriksstasjoner er ingen lett avgjørelse. Disse endringene får konsekvenser for utsendte norske diplomater, men i enda større grad for de lokalt ansatte på stasjonene det gjelder. Men vi har et ansvar for å forvalte våre ressurser på en måte som ivaretar norske interesser mest mulig effektivt, sier Huitfeldt.

Norges diplomatiske nærvær i Kosovo, Madagaskar, Slovakia og Sri Lanka vil håndteres på annet vis, for eksempel fra en nærliggende norsk ambassade, eller ved at det utnevnes en hjemmebasert ambassadør for det enkelte land.

Før disse endringene gjennomføres har Norge 101 utenriksstasjoner. Med disse endringene vil Norge ha færre utenriksstasjoner, men omtrent like mange utsendte diplomater som nå. Utenrikstjenesten består av i overkant 2600 ansatte, hvorav rundt 800 i Oslo, i overkant av 600  utsendte diplomater, og cirka 1200 lokalt ansatte som er ansatt direkte av utestasjonene.