Endringer i lover og forskrifter fra 1. januar 2022 fra Samferdselsdepartementet

Dette innholdet er mer enn 2 år gammelt.

Viktige regelendringer fra 1. januar 2022 på Samferdselsdepartementets ansvarsområde.

Ny forskrift om energi- og miljøkrav ved anskaffelse av kjøretøy til veitransport

Ny forskrift om energi- og miljøkrav ved anskaffelse av kjøretøy til veitransport trer i kraft ved nyttår. I forskriften stilles det krav om nullutslipp ved offentlige anskaffelser av personbiler, lette varebiler og bybusser. Kravet til personbiler gjøres gjeldende fra 1.1.2022, kravet for lette varebiler gjelder fra 1.1.2023, mens kravet for bybussene gjelder fra 1.1.2025. Det gis unntak fra nullutslippskravet dersom a) primærbehovet for anskaffelsen ikke kan dekkes ved kjøretøy som definert i første ledd, b) tilstrekkelig ladeinfrastruktur ikke er tilgjengelig eller c) bybusser som bruker biogass.