Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Endringer i tilskuddsordningen for idrettsanlegg

Kulturdepartementet har vedtatt en rekke endringer for hvordan tilskuddsordningen til idrettsanlegg gjennomføres.

Overordnet har målet vært å redusere saksbehandling og dokumentasjonskrav, samt gjøre det enklere å sette seg inn i bestemmelser og vilkår for tilskudd.

Bestemmelser om tilskudd til anlegg for idrett og fysisk aktivitet - 2019 (V-0732 B)

Det har vært viktig å forenkle prosedyrer og rutiner slik at søkere slipper å måtte forholde seg til flere ulike forvaltningsnivåer samtidig. Dette hensynet gjelder også saksbehandlere i kommuner og fylkeskommuner, som nå i større grad kan bruke faglig skjønn med utgangspunkt i et tydelig regelverk, uten å måtte henvise søkere videre til særskilt behandling i departementet.

Resultatet er tydeligere og kortere regelverk, økt gjenbruk av offentlig informasjon slik at dokumentasjonskrav til søkere reduseres, og en styrking av fylkeskommunens fullmakter. Helheten i søknadsprosessen er bedre og tydeliggjør fylkeskommunens rolle som saksbehandlende organ for tilskudd.

Tilskuddsordningens formål om gode og funksjonelle anlegg for forskjellige idretter og aktiviteter er like viktig som før, selv om omstendelige prosedyrer for forhåndsgodkjenning av anlegg er tatt vekk. Gjennom å bruke verktøy som departementets målbok og veiledere, samt digitale kompetansebaser som www.godeidrettsanlegg.no, vil den enkelte anleggsbygger ha et godt utgangspunkt for å realisere gode og funksjonelle anlegg.

For de enkelte idretter er det dessuten naturlig at idrettsbevegelsen og særforbundene bistår med veiledning når det bygges anlegg, og for anlegg for egenorganisert aktivitet nevnes spesielt Tverga – ressurssenteret for egenorganisert idrett – www.tverga.no.

Søknadsskjema for tilskudd, samt tips og veiledning til søknadsprosessen finnes på www.anleggsregisteret.no.  

Til toppen