Endringer i valgloven trer i kraft i dag

Dette innholdet er mer enn 1 år gammelt.

Stortinget vedtok flere endringer i valgloven og partiloven 7. juni. Blant annet åpnes det for at partiene og eventuelle lokale lister kan samle inn underskrifter på listeforslag elektronisk, og at valglokalene kan ligge utenfor stemmekretsen.

Her er  endringene som trer i kraft 17. juni:

  • Hjemmel for departementet til å fastsette i forskrift at underskrifter på listeforslag kan være elektroniske gjennom bruk av en godkjent digital løsning
  • Adgang til at valglokaler geografisk kan ligge utenfor stemmekretsen
  • Adgang for valgstyret til å opprette ekstra valglokaler i en stemmekrets dersom det er nødvendig for å sikre at velgerne får mulighet til å stemme
  • Adgang for kommunene til å starte opptellingen av forhåndsstemmer søndagen før valgdagen

I tillegg har Stortinget vedtatt to endringer i partiloven som følge av at fylkene ikke lenger er valgdistrikter ved stortingsvalg, og retting av en henvisningsfeil i samme lov.