Enige om rammene for nytt registerbygg

Nærings- og fiskeridepartementet og Statsbygg er enige om rammene for den videre planleggingen av nytt bygg for Brønnøysundregistrene.

 - Jeg har hatt en dialog med Statsbygg som har gitt nødvendige avklaringer. Dette vil bli et bygg hvor det legges til rette for at de ansatte ved Brønnøysundregistrene får et fremtidsrettet arbeidsplass med et godt arbeidsmiljø, sier næringsminister Monica Mæland. 

Nærings- og fiskeridepartementet og Statsbygg er nå enige om en kostnadsramme for byggeprosjektet på 975 millioner kroner. Rammene for arealet er 17000 kvadratmeter. Kostnadsrammen omfatter ikke parkeringsløsning og anskaffelse av tomt.  

Siden prosjekteringen er i en tidlig fase, er det fortsatt vesentlig usikkerhet knyttet til byggekostnadene. En sikrere ramme vil være på plass når Statsbygg har ferdigstilt forprosjektet.

Statsbygg opplyser at de vil fortsette prosjekteringen så snart det er praktisk mulig.

Til toppen