Enighet om makrellavtale for 2018

Norge, EU og Færøyene har i dag inngått en avtale om en totalkvote (TAC) på 816 797 tonn makrell for 2018.

Representanter fra EU, Norge og Færøyene signerer makrellavtalen for 2018
F.v. De tre forhandlingslederne Joost Paardekooper (EU), Ann-Kristin Westberg (Norge), og Herluf Sigvaldsson (Færøyene) signerer makrellavtalen for 2018. Foto: NFD

Dette innebærer en nedgang på 20 prosent fra kvoten for 2017. 

- Jeg har forståelse for at det er en utfordring for mange fiskere når kvotene går ned, særlig når makrellbestanden er i en så god forfatning som den er, men vi kan være fornøyd med at de tre kyststatene er enige om en kvote for 2018. Gitt de rådene vi har fått fra ICES så mener jeg at dette er en god avtale, omstendighetene tatt i betraktning, sier fiskeriminister Per Sandberg.

De tre kyststatene ble samtidig enige om en ny forvaltningsstrategi for makrell i tråd med rådgivning fra ICES. 

- Det er positivt at vi har fått en ny forvaltningsstrategi basert på anbefalingene til ICES, sier fiskeriminister Sandberg.

Kvoten er fordelt med henholdsvis 183 857 tonn til Norge, 102 924 tonn til Færøyene og 402 596 tonn til EU. Denne fordelingen er igjen basert på fordelingsnøkkelen som ble fastlagt i trepartsavtalen fra 2014. De tre kyststatene har også satt av en andel tilsvarende 15,6 % av totalkvoten til øvrige kyststater og andre stater som fisker makrell i internasjonalt farvann.

Makrellavtalen 2018: Agreed Record of Conclusions of Fisheries Consultations between Norway, The European Union and the Faroe Islands on the management of mackerel in the Northeast Atlantic for 2018

Til toppen