Enkelte kulturtiltak får forskot på hovudfordelinga av spelemidlar til kulturformål for 2022

I statsråd i dag ble det vedtatt å tildele forskot på totalt 25,2 millionar kroner av spelemidlane til kulturformål i 2022, til enkelte tiltak som tidlegare har fått tilskot over statsbudsjettet. Forskot blir utbetalt i januar 2022. Resten av tilskotet for 2022 blir utbetalt til mottakarane våren 2022, etter at hovudfordelinga er vedtatt. Forskotsmidlane er tilsvarande 5/12 av tilskotet dei fekk utbetalt i 2021.

Fordeling av forskotsmidlane:

Tiltak

Forskot 2022 (kroner)

Nasjonale musikkorganisasjoner

8 958 500

Krafttak for sang

2 291 500

Folkeakademienes Landsforbund

3 646 000

Norske kirkeakademier

896 000

Stiftelsen Buskerud teater

387 500

Hålogaland Amatørteaterselskap

1 154 000

Stiftelsen Norsk Revyfaglig Senter

1 358 000

Vestlandske Teatersenter

1 400 000

Amatørteater - tilskotsordningar

5 087 500

Totalt

25 179 000