Enklere regelverk for bobileiere

Dette innholdet er mer enn 4 år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

– Regjeringen vil skape en enklere hverdag for folk flest og fjerne unødvendige forbud og påbud. Bobiler er ikke sammenlignbare med tunge kjøretøy som lastebiler, busser og vogntog, men er likevel underlagt mange av de samme kravene. Vi har nå forenklet regelverket ytterligere for bobileiere, sier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen.

Samferdselsdepartementet og Vegdirektoratet har i dag vedtatt tre forskriftsendringer. Endringene trer i kraft straks. Disse kommer i tillegg til endringene tidligere i år, hvor bobiler over 3500 kg nå betaler personbiltakst i bomstasjoner, i stedet for tungbiltakst, og at bobiler skal følge samme intervaller for EU-kontroll som personbiler, i stedet for tidligere krav om årlig kontroll.

Økt tillatt hastighet og kjøretøybredde

Den første forskriftendringen går ut på at biler mellom 3500 kg og 7500 kg nå kan kjøre inntil 110 km/t der slik hastighet er tillatt. Tidligere kunne ikke motorvogner med tillatt totalvekt over 3 500 kg kjøre i høyere hastighet enn 80 km/t.

Den andre forskriftsendringen går ut på at største tillatte kjøretøybredde for bobiler på offentlig vei blir 2,6 meter, fra tidligere 2,55 meter.

Samme krav til vinterutrustning som personbiler

Den tredje forskriftsendringen går ut på at kravene til vinterutrustning for bobiler mellom 3500 kg og 7500 kg blir de samme som for kjøretøy inntil 3500 kg. Dette betyr at påbudet om særlige merkede vinterdekk, minimum 5 mm mønsterdybde og krav om medbringelse av kjetting, bortfaller.

-Ettersom bobiler sjelden blir benyttet på vinterføre, vil kravene utgjøre en betydelig utgift som ikke kan begrunnes med tilsvarende bedret trafikksikkerhet. Gjennom å vedta disse endringene har vi nå gjort det enklere å eie og bruke bobil, sier Solvik-Olsen.