Historisk arkiv

EØS-midlene bidrar til sosial og økonomisk utvikling i Slovenia

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Helse- og omsorgsdepartementet

Statsråd Anne-Grete Strøm-Erichsen tok i dag i mot Slovenias helseminister, Dorijan Marušič. Marušič er i Norge i forbindelse med Slovenias helsesatsing under EØS-midlene for 2009-2014.


Helse er et viktig område for Slovenia, som har avsatt omtrent 40 prosent av sine EØS-midler til et helseprogram. Programmet skal utarbeides i samarbeid med Nasjonalt folkehelseinstitutt (FHI) i Norge. Satsingen vil dekke politisk brede og viktige områder som sosiale helseforskjeller, livsstilsrelaterte sykdommer og mental helse.

Under besøket vil den slovenske helseministeren blant annet besøke Nasjonalt Folkehelseinstitutt og besøke Nes kommune i Akershus for å oppleve en del av den norske kommunehelsetjenesten.

Målsettingen med EØS-midlene 2009-2014 er å bidra til sosial og økonomisk utvikling i det utvidede EU og EØS. Det er også et mål å styrke samarbeidet mellom Norge og mottakerlandene. Norge vil bidra med nær tre milliarder kroner per år i perioden 2009-2014.

- Som helseministre er vi opptatt av flere av de samme spørsmålene. Vi diskuterte bla hvordan vi kan møte utfordringene vi ser på folkehelseområdet i dag. Jeg er glad for at Slovenia har valgt å satse på helse under EØS-midlene og muligheten det gir til å styrke vårt bilaterale forhold på flere felt, sa helse- og omsorgsminister Anne-Grete Strøm-Erichsen.

Både Marušič og Strøm-Erichsen er opptatt problematikken rundt helseforskjeller, og Marušič hadde med seg en analyse av helseforskjeller i Slovenia som han overleverte til Strøm-Erichsen. - Vi er opptatt av dette, og vi har fortsatt utfordringer på dette området, for eksempel er det store forskjeller mellom øst og vest i Oslo, sa Strøm-Erichsen.

 

Følg Helse- og omsorgsdepartementet på Facebook Følg oss på Facebook       Følg Helse- og omsorgsdepartementet på Twitter Følg oss på Twitter