Erfaringer i en krevende tid

Dette innholdet er mer enn 1 år gammelt.

Torsdag møttes de nordiske landene i et uformelt ministermøte om integrering i Norden.

Souschef Caroline Elmberg (Danmark), statssekreterare Sophia Metelius (Sverige), social- og arbejdsminister Gudmundur Ingi Gudbrandsson (Island), arbeids- og inkluderingsminister Marte Mjøs Persen (Noreg), arbejdsminister Tuula Haatainen og konstitueret generalsekretær Jonas Wendel i Nordiska ministerrådet (NRMS) samlet på nordisk ministermøte 26.-27.oktober 2022
Fv: Souschef Caroline Elmberg (Danmark), statssekreterare Sophia Metelius (Sverige), social- og arbejdsminister Gudmundur Ingi Gudbrandsson (Island), arbeids- og inkluderingsminister Marte Mjøs Persen (Noreg), arbejdsminister Tuula Haatainen og konstitueret generalsekretær Jonas Wendel i Nordiska ministerrådet (NRMS) Foto: Simen Gald / Arbeids- og inkluderingsdepartementet

– Vi står i en ekstraordinær situasjon hvor millioner ukrainere har måtte flykte fra krig i hjemlandet sitt. At de nordiske landene deler erfaringer og utfordringer vi står overfor har aldri vært viktigere, sier arbeids- og inkluderingsminister Marte Mjøs Persen.

Norge har formannskapet for Nordisk ministerråd i år. Norge, Sverige, Finland og Island deltok på politisk nivå.

Kvinner i fokus

Tema for møtet mellom de nordiske landene var kvinner med innvandrerbakgrunns deltakelse i arbeids- og samfunnsliv.

– Å vie større oppmerksomhet til barrierene for kvinners deltakelse i arbeidslivet er et mål i vårt nordiske samarbeidsprogram om integrering for denne perioden. Integrering av innvandrere på arbeidsmarkedet er en felles utfordring for de nordiske landene. Det gjelder særlig kvinner som kommer til landene. For eksempel vet vi at kvalifikasjonene som innvandrere har med seg ikke alltid svarer til behovene i det nordiske arbeidsmarkedet. Så er det også viktig å adressere utfordringer med rasisme og diskriminering på grunn av etnisitet og religion i arbeides- og samfunnslivet. Det må vi ta på alvor, sier Persen. 

inkluderingsminister Marte Mjøs Persen  møter Social- og arbejdsminister Gudmundur Ingi Gudbrandsson
Social- og arbejdsminister Gudmundur Ingi Gudbrandsson (Island) og arbeids- og inkluderingsminister Marte Mjøs Persen (Noreg). Foto: Simen Gald / Arbeids- og inkluderingsdepartementet

Masseflukten fra Ukraina var et gjennomgående tema under møtet. Landenes erfaringer så langt i krisen skal bidra til å danne et godt grunnlag i arbeidet fremover. 

– Én felles utfordring for de nordiske landene er at vi står overfor mottak av historisk mange flyktninger på kort tid. Det kommer flest kvinner og barn fra Ukraina. Det krever at vi finner gode og bærekraftige løsninger som treffer de særskilte behovene denne gruppen har, sier Persen.

Forskning som bakgrunn

Det ble også holdt faglige innlegg, blant annet med presentasjon av Nordisk statistikk om kvinner med innvandrerbakgrunn sin deltakelse i arbeids- og samfunnsliv av Ulla Agerskov ved Nordisk Ministerråd og om  ulike veier til jobb for flyktninger i Skandinavia - tiltak og resultater av Vilde Hernes ved OsloMet.

Nordisk ministermøte 26.-27. oktober 2022
Foto: Simen Gald / Arbeids- og inkluderingsdepartementet