Etablering av protonsentre i Bergen og Oslo

Dette innholdet er mer enn 3 år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Regjeringen har foreslått endringer i statsbudsjettet for 2017 som sikrer etablering av protonbehandling både i Oslo og Bergen. Tilbudet skal komme hele landet til gode.

- Utredning av etablering av partikkelterapi i Norge har gått over flere år. Tilbudet vil være spesielt viktig for behandlingen av barn med kreft. Jeg er glad for at vi nå kan gå videre med etablering av slike sentre i Norge og at det vil være et tilbud allerede fra 2023, sier helse- og omsorgsminister Bent Høie.

I regjeringens forslag (Prop. 21 S) legges det opp til at sentrene kan stå ferdig i 2023 og 2025 i henholdsvis Oslo og Bergen. Budsjettforliket for 2018 mellom regjeringspartiene, Venstre og KrF åpner for en mulig forskuttering av senteret i Bergen.

Bygging av protonsenter i Oslo vil kunne samordnes med bygging av nytt klinikkbygg ved Radiumhospitalet.

Partikkelterapi (protonterapi) er en form for strålebehandling. Fordelen med slik behandling er at kreftsvulster kan bestråles mer nøyaktig, og at stråledosen på friskt vev reduseres.

Les endringer i statsbudsjettet 2017 under Helse- og omsorgsdepartementet (Prop. 21 S (2017–2018))