Prop. 21 S (2017–2018)

Endringer i statsbudsjettet 2017 under Helse- og omsorgsdepartementet

Les dokumentet

Følg proposisjonen på Stortinget