Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Prop. 21 S (2017–2018)

Endringer i statsbudsjettet 2017 under Helse- og omsorgsdepartementet

Til innholdsfortegnelse

1 Innledning

Helse- og omsorgsdepartementet legger med dette fram forslag om endringer av bevilgningene under enkelte kapitler på statsbudsjettet for 2017. Under programområde 10 Helse og omsorg, fremmes det forslag om å redusere utgiftene med 310 mill. kroner. Inntektene foreslås økt med 24,6 mill. kroner. Under programområde 30 Stønad ved helsetjenester fremmes det, på grunnlag av nye anslag per 30. september og takstoppgjøret per 1. juli 2017, forslag om å redusere utgiftene med netto 216,3 mill. kroner.

Til toppen
Til dokumentets forside