Etikkprisen til Askim kommune

Statssekretær Lisbeth Normann og KS leder Gunn Marit Helgesen delte i dag ut Etikkprisen for 2016 til Askim kommune. Prisen går til en kommune som arbeider systematisk med etikk for å bedre tjenestene til den enkelte pasient og bruker

-Etisk refleksjon er en forutsetning for å møte brukere og pasienter på en god måte. Askim kommune viser hvordan etikk er en naturlig og integrert del av arbeidet med å heve kvaliteten i helse- og omsorgstjenesten. Nå håper jeg Askim kan være til inspirasjon for andre kommuner. Gratulerer, sier statssekretær Lisbeth Normann.

I juryens begrunnelse heter det blant annet at Askim kommune kan vise til et etablert og godt forankret etikkarbeid. Det er et uttalt ønske om å overføre erfaring og kompetanse fra helse- og omsorgstjenesten til andre virksomheter i kommunen. Juryen merker seg også at det i søknaden treffes frem suksesshistorier, og at det på den måten skapes en positiv læringsarena. Særlig positivt er det at krevende temaer som redusert bruk av tvang og etiske refleksjoner knyttet til livets sluttfase har fått særlig oppmerksomhet.

Prisen er på 100.000, og skal brukes til etikkarbeid i kommunen. Prisen deles ut for sjette gang.

Til toppen