Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Nesten ett av fire barn var hjemme til tross for gjenåpning av barnehagene

Dette innholdet er mer enn 30 dager gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert. Du finner oppdatert informasjon på temasiden Koronasituasjonen.

Ny statistikk viser at mange foreldre valgte å holde barna hjemme etter at barnehagene åpnet igjen i vår. Lavest oppmøteandel hadde barn i Oslo. I enkelte bydeler ble færre enn halvparten av barna levert i barnehagen.

– Jeg blir bekymret når jeg hører at så mange barn var hjemme den første tiden etter gjenåpningen. Heldigvis kom de aller fleste tilbake etter hvert. Selv om smittesituasjonen ikke er den samme nå som rett før sommeren, håper jeg foreldre fortsetter å sende barna i barnehagen og at de opplever det som trygt, sier kunnskaps- og integreringsminister Guri Melby.

Nesten 5 500 barnehager i hele landet har vært med på Utdanningsdirektoratet sin undersøkelse om konsekvenser av smitteverntiltakene i barnehager. Det utgjør 97 prosent av barnehagene.  Formålet er å få bedre innsikt i hvilke konsekvenser smitteverntiltakene hadde for tilbudet til barnehagebarna.

– Jeg er imponert over hvordan barnehagene organiserte seg gjennom våren, for å følge smitteverntiltakene. De håndtere både nedstengingen og videre gjenåpning med strenge smitteverntiltak på en god måte. Det har gjort det mulig for barn å komme tilbake til barnehagen raskt og trygt, og hele 9 prosent av barna hadde et tilbud der selv da de var stengt, sier Hege Nilssen, direktør i Utdanningsdirektoratet.

Statistikken viser blant annet:

  • 1 av 4 barn var hjemme fra barnehagen andre uke etter gjenåpning (uke 18), i uke 24 var 9 av 10 barn tilbake i barnehagen.
  • Den viktigste årsaken til at barn ikke var i barnehagen rett etter gjenåpningen var at en eller begge foreldre var hjemme.
  • Oslo hadde høyest fravær i uke 18, og enkelte bydeler i Oslo hadde oppmøte på under 50 prosent.
  • Nesten halvparten av barnehagene har ansatt vikarer på grunn av ansatte i risikosonen eller med luftveissymptomer.
  • Barnehagene hadde i snitt 7,5 timers åpningstid rett etter gjenåpning. Det er to timer mindre enn normalt. Åpningstiden økte til 9,1 timer i snitt i juni.
  • 8 av 10 barnehager har hatt økte kostnader til smittevernutstyr, mens få har leid ekstra lokaler.
  • Minoritetsspråklige barn deltok i mindre grad i barnehagen kort etter gjenåpning. 44 prosent av de minoritetsspråklige barna var hjemme andre uken etter gjenåpningen. I juni var 90 prosent tilbake i barnehagen.

Over 40 prosent av minoritetsspråklige barn var hjemme

Undersøkelsen viser at det er store forskjeller mellom kommuner og innad i fylkene på hvor stor andel av barna som ble levert i barnehagen rett etter gjenåpningen. Dette jevnet seg ut etter noen uker. I Stovner bydel i Oslo var i gjennomsnitt 57 prosent av barna fraværende andre uken etter åpning, mens andelen var 12 prosent i bydel Vestre Aker.

Oppmøteandelen har sammenheng med hvor mange minoritetsspråklige barn det er i barnehagene. Totalt var 44 prosent av de minoritetsspråklige barna hjemme den andre uka etter gjenåpningen. 

– Vi vet at det har vært vanskelig å nå ut med informasjon om koronatiltak og smittevern til enkelte innvandrergrupper. Jeg har ønsket å ta tak i det. Derfor har regjeringen bevilget 26,6 millioner kroner til informasjonsarbeid til frivillige organisasjoner som skal brukes på informasjon om korona, sier Melby.

Trygt å sende barna i barnehagen

– I dag vet vi mye mer enn vi gjorde da vi i vår stengte ned barnehager og skoler. Er det en ting vi har sett i denne perioden, så er det hvor viktig det er for barn å være i barnehagen, både for lek og læring. Dette gjelder særlig for barn i sårbare situasjoner. Jeg har full tillit til at lokale helsemyndigheter følger situasjonen nøye slik at både barn og ansatte skal føle seg trygge, sier Melby.

Les mer om Utdanningsdirektoratets undersøkelse her

Også voksenopplæringen ble rammet av nedstengingen

Utdanningsdirektoratet har også undersøkt hva slags konsekvenser stengte skoler og smitteverntiltak hadde å si for voksenopplæringen.  Undersøkelsen gjelder opplæring på grunnskolen, særlig organisert for voksne.

Den viser at 60 prosent av de voksne elevene fikk et tilnærmet normalt undervisningstilbud, men at mange også fikk mindre undervisning enn normalt.  En av ti kunne ikke nyttiggjøre seg av undervisningstilbudet når skolene var stengt. For flere av de voksne var det krevende fordi de også måtte passe barn når barnehager og skoler stengte ned.  De fleste skolene åpnet som planlagt, og uken etter åpning fikk over halvparten av deltakerne hovedsakelig undervisning på skolen.

Hele undersøkelsen om Voksenopplæringen finner du her