Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

EU-diskusjon om regelverket for jordbruket

EUs rådsmøte (jordbruk) diskuterte nylig forenklinger i jordbruksregelverket, blant annet behovet for enklere regler og mindre ressurskrevende kontrollarbeid for små bruk, rapporter EU-delegasjonens landbruksråd, Bjørn Eidem.

På jordbruksdagsordenen for dette møtet sto følgende hovedsaker:

 • Godkjenning av seks sorter genmodifisert mais (GM-mais) 
 • Forenkling av jordbruksregelverket
 • Situasjonen i melkemarkedet, kvartalsrapport
 • Under ”any other business” var det blant annet omtale av:
  - konferansen for klima og jordbruk som blir organisert i Nederland 30.10. - 5.11.
 • Som A-punkter uten debatten ble det vedtatt:
  - Spesialregler for ”outermost” regions, eksempelvis Azorene, Kanariøyene og Madeira.
  Prinsippdokument om ”Den europeiske modellen og internasjonal konkurransedyktighet”.

Når det gjelder GM-maisen var det ikke flertall for verken avvisning eller godkjenning.

Melkemarkedet
Kvartalsrapporten om melkemarkedet viser at markedet er på bedringens vei og at salg fra intervensjonslagre har blitt absorbert av markedet uten problemer. For kvoteåret 2008/09 ser det ut til at det er sju prosent underutnyttelse av kvotene. Nederland og Danmark er de eneste som har ”gått over” og utløst super-levy. Tyskland, Østerrike og Luxemburg ligger nær kvoten. Rapporten fra Høynivågruppen for melkemarkedet ble ikke drøftet denne gangen, men står på dagsordenen som hovedsak på neste møte den 12. juli.

Store og små bruk
Det mest interessante på møtet var diskusjonen om forenkling av jordbruksregelverket og innholdet i prinsippdokument om Den europeiske modellen og internasjonal konkurransedyktighet.

På forenkling deltok begge kommissærene Dacian Cioloş (landbruk) og John Dalli (helse- og forbrukerspørsmål) og noe av poenget var at de lovte å samarbeide om reform av regelverket under tverrvilkårene. Det er blant annet enighet om at proporsjonalitet er et viktig prinsipp for reformen. Det betyr at små bruk har behov for enklere regler og mindre ressurskrevende kontrollarbeid enn store bruk. Det er videre enighet om at forenkling må bli et hovedanliggende i arbeidet med ny CAP (felles landbrukspolitikk) etter 2013. Storbritannia tok til orde for større integrering av regelverkene innen områdene landbruk, helse- og forbrukerspørsmål samt miljø. Finland minnet om at også regelverket for bygdeutvikling burde vektlegges.

Dalli trakk en analogi mellom forenkling og den europeiske modellen og mente at begge områdene best kan håndteres med fokus på forbrukere og optimal bruk av ressurser og teknologi. Han innrømmet imidlertid at det er kostnadsproblem knyttet til høye standarder innen hans ansvarsområde, men at utfordringen er å få fram den merverdien som også hører til.

Også selve prinsippdokumentet som ble vedtatt av Rådet er relativt generelt, men man kan legge merke til at ”fransk” språkbruk om at dyrevelferd og hensyn til regional balanse bør med i internasjonal handelsforhandlinger ikke er kommet med, rapporterer landbruksråd Bjørn Eidem.

Til toppen