EU-høring: Grensekryssende levering av pakker

EU-kommisjonen lanserte i 11. mai 2015 en høring om grensekryssende levering av pakker.

Levering av pakker er blitt fremhevet som et prioritert område i EU Kommisjonens strategi for et digitalt indre marked (DSM).

Formålet med høringen er å avdekke områder der det er behov for forbedringer når det gjelder grensekryssende levering av pakker innenfor EØS-området.

Lenke til Kommisjonens hjemmeside for høringen:

http://ec.europa.eu/growth/tools-databases/newsroom/cf/itemdetail.cfm?item_id=8169

Samferdselsdepartementet oppfordrer norske interessenter til å gi innspill.

Høringen er åpen fram til 29. juli 2015 og besvares via en online spørreundersøkelse.

Til toppen