EU-Kommisjonen lanserer en masterplan for samvirkende intelligente transportsystemer (kooperativ ITS)

Dette innholdet er mer enn 5 år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Ett av målene er å øke markedsutbredelsen for samvirkende ITS.

EU-Kommisjonen lanserte i april en masterplan for samvirkende intelligente transportsystemer.

Planen tar opp tre utfordringer:

  • Samvirkende ITS blir utviklet på en fragmentert måte i medlemsstatene og i industrien – dette gjør sømløs samvirkende ITS vanskelig
  • Bruken og markedsutbredelsen av samvirkende ITS går sakte og nytten av samvirkende ITS for transportsystemene er ikke realisert
  • Konkurranseevnen til den europeiske industrien er i fare

Målet med masterplanen er:

  • Øke kontinuitet og interoperabilitet til samvirkende ITS gjennom bedre koordinert utvikling og bruk i EU-området og i industrien
  • Øke markedsutbredelsen for samvirkende ITS slik at man får høstet den fulle nytten av samvirkende ITS
  • Forbedre bruken og tilgjengeligheten til data og informasjon i transportsektoren

Masterplanen inneholder ikke initiativ som vil gjøre det obligatorisk for medlemslandene i EU å innføre samvirkende ITS.

Les planen her

 

Foto: Olav Heggø