Norsk deltakelse i EUs forskningsprogram

- Borregaard forsker i verdensklasse, og det er et selskap som oppnår imponerende resultater med EU-programmet Horisont 2020, sier EØS- og EU-minister Frank Bakke-Jensen. Borregaard har fått over 230 millioner kroner fra EU for å kommersialisere sitt produkt, Exilva.

Denne uken besøkte EØS- og EU-ministeren bioraffineriet, Borregaard, i Sarpsborg i Østfold. I ti år har de forsket fram et nytt og grønt produkt, Exilva, som betyr «Fra skogen». Råstoffet er Borregaards egen spesialcellulose fra gran. Bruksområdene er mange, og går fra maling til ansiktskremer. Produktet er et resultat av et forskningsprosjekt med støtte fra Forskningsrådet og Innovasjon Norge.

Kirsten Weel Sundby gir EØS- og EU-minister Frank Bakke-Jensen en innføring i Borregaards produkt, Exilva. Råstoffet er Borregaards egen spesialcellulose fra gran. Bruksområdene er mange - fra maling til ansiktskremer. Foto: Ragnhild Berg Nilsen, UD
Kirsten Weel Sundby gir EØS- og EU-minister Frank Bakke-Jensen en innføring i Borregaards produkt, Exilva. Råstoffet er Borregaards egen spesialcellulose fra gran. Bruksområdene er mange - fra maling til ansiktskremer. Foto: Ragnhild Berg Nilsen, UD

Verdens største forsknings- og innovasjonsprogram, EU-programmet Horisont 2020, bidrar nå til at Borregaard kan ta produktet til massemarkedet i Europa.

- Å få støtte fra Horisont 2020 har vært særdeles viktig for å få risikoavlastning når vi skal ta et helt nytt produkt ut i markedet. Det gjør at vi kan satse mer, og samtidig ha litt mer tålmodighet på å fase produktet inn på rett måte i markedet, sier administrerende direktør i Borregaard, Per A. Sørli.

Bakke-Jensen besøkte også Smart Innovation Norway AS som leder næringsklyngen NCE Smart Energy Markets i Halden. Næringsklyngene sørger for deling av kunnskap og kompetanse mellom bedrifter, utdanningsinstitusjoner og forskningsaktører. Smart Energy klyngen bidrar blant annet til å løse køproblemene i det europeiske stømnettet, og de har det største norsk-ledede Horisont 2020 EU-prosjektet innen energi. Prosjektet Invade tar i bruk skybaserte, digitale løsninger for å endre måten energi brukes, lagres og produseres på.

- Norsk deltakelse i europeiske forsknings- og innovasjonssamarbeid kan sikre fremtidens konkurransekraft, sier EØS- og EU-minister Bakke-Jensen.

Norge deltar i tolv EU-programmer

Norge deltar i tolv EU-programmer som gir norske aktører mulighet til å søke på prosjektmidler, og få tilgang til europeisk kompetanse. Horisont 2020 er ett av disse.

 

Til toppen