Europeisk plattform for forebygging av matsvinn

Dette innholdet er mer enn 5 år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Private organisasjoner med kompetanse på forebygging av matsvinn kan nå søke seg inn i en plattform for forebygging av matsvinn. Søknadsfristen er 27. mai.

FN har et bærekraftsmål om å halvere matsvinnet innen 2030. Som et ledd i å nå dette målet, etablerer EU-kommisjonen nå en plattform dedikert til forebygging av matsvinn. Plattformen vil koble mange relevante aktører: Nasjonale myndigheter i EU- og EFTA-landene, EU-organer, internasjonale organisasjoner og aktører i verdikjeden for mat inkludert forbrukere og andre ikke-statlige organisasjoner. Plattformen som etableres som en del av EUs handlingsplan for å fremme sirkulær økonomi, skal støtte alle aktører i å definere tiltak for å forebygge matsvinn samt dele erfaringer om beste praksis. 

EU-kommisjonen kunngjorde 28. april en utlysning for private organisasjoner med kompetanse på forebygging av matsvinn til å delta i plattformen. Søknader skal blant annet beskrive planlagt samarbeid med offentlige virksomheter for å redusere mattap og matsvinn. Søknadsfristen for private organisasjoner er 27. mai. Offentlige virksomheter vil bli invitert av EU-kommisjonen til å delta i plattformen.