Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

EUs ikt-strategi for de neste fem årene

Kommisjonens nye strategi for ikt-politikken i EU vil trolig omhandle temaer som rask internett-tilgang, et digitalt indre marked, et bærekraftig digitalt samfunn, tillit og sikkerhet, forskning og åpne standarder. John Engstrøm rapporterer om EUs digitale agenda.

Det spanske formannskapet tar sikte på å drøfte EUs nye strategi for ikt-politikken de neste fem årene, Digital Agenda 2010-2015, på den uformelle ministerkonferansen i Granada i Spania 18.- 20. april.  Som forberedelse til dette arbeider det spanske formannskapet med et innspill kalt ”Granada-strategi for et digitalt Europa”. Spanske myndigheter har nylig beskrevet innholdet av Granada-strategien for Europaparlamentet, se følgende lenke. Parallelt arbeider Europaparlamentet med en uttalelse om hva som bør prioriteres i IKT-strategien i neste femårsperiode; et arbeid som Kommisjonens generaldirektorat for informasjonssamfunnet som kjent har arbeidet med i lang tid.

Investeringer i bredbåndsutbygging
Sannsynlige temaer på Granadakonferansen vil trolig omfatte blant annet hvordan man skal få til nødvendige investeringer i bredbåndsutbyggingen framover og hvordan man skal oppnå et reelt, digitalt indre marked. I dag er det ulike nasjonale regler fra det ene landet til det andre, noe som vanskeliggjør kjøp og salg over nett (og over landegrensene), ikke minst er det vanskelig å få til effektive og lovlige måter å håndtere transaksjoner av produkter basert på opphavsrettbeskyttet materiale.

IKT viktig for økonomisk vekst
På samme måte som IKT trekkes fram som svært viktig drivkraft for ny økonomisk vekst i Europa i EU 2020-strategien, er spanjolenes Granada-innspill også preget av det bidraget som IKT-sektoren forventes å kunne gi til økonomisk nyskapning og nye arbeidsplasser. Siden det legges stor vekt på betydningen av videre utbygging av høyhastighets bredbånd, er man også opptatt av aktuelle finansieringsmodeller for slik utbygging. Det er foreløpig usikkert om det spanske innspillet vil få noen sterk innvirkning på det endelig strategiutkastet fra Kommisjonen.

Til toppen