Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Fagskoler over hele landet har søkt om 1 738 nye studieplasser til høsten

Regjeringen ønsker å opprette flere studieplasser ved fagskolene og varslet 1 000 nye studieplasser i revidert nasjonalbudsjett for 2020. Fylkeskommunene har meldt inn hvor mange studieplasser fagskolene deres har søkt om fra høsten 2020. Fordelingen over hvilke fagskoler som får plasser er klar i juni.

– Bedrifter melder om et stort behov for ansatte med høyere yrkesfaglig utdanning. Regjeringen har en ambisjon om å både styrke kvaliteten og øke antallet studieplasser ved fagskolene. På kort tid har vi fått inn søknader fra fylkeskommunene til de 1000 nye plassene. Det er vi veldig fornøyd med, sier forsknings- og høyere utdanningsminister Henrik Asheim.

Ettersom en stor andel av de innmeldte studieplassene er til deltidsutdanninger, vil plassene kunne komme over 3 000 studenter til gode. Behovet for nye plasser er hovedsakelig innenfor fagområdene helse og sosialfag, tekniske fag og økonomi og administrasjon. Omtrent halvparten av utdanningene er stedbaserte, og nær 60 prosent av de innmeldte studieplassene er ved private fagskoler.

– Fagskoleutdanning er godt tilrettelagt for de som er i jobb og trenger faglig påfyll eller for de som nå har blitt arbeidsledige eller permittert som en følge av koronakrisen. Det er fortsatt ledige fagskoleplasser etter hovedopptaket gjennom Samordna opptak og med ytterligere tusen nye plasser til høsten er det gode muligheter for flere til å skaffe seg faglig påfyll, sier Asheim.

Direktoratet for internasjonalisering og kvalitetsutvikling i høyere utdanning (Diku) skal fordele midler til nye studieplasser til fylkeskommunene. Fylkeskommunene fordeler studieplassmidlene til fagskoler i eget fylke.

Tabell 1: Studieplasser per fagområde meldt inn av fylkeskommunene (antall og prosent)

Fagområde

Heltidsekvivalenter

Prosentfordeling

Helse/oppvekst/sosial

539

31,0 %

Teknisk

476

27,4 %

Øk.adm.

449

25,8 %

Kreativ

98

5,6 %

Service

68

3,9 %

Data-IT

63

3,6 %

Primærnæring

37

2,1 %

Samferdsel

10

0,6 %

 

 

 

 

Tabell 2: Studieplasser meldt inn av fylkeskommunene (antall og prosent)Fylke

Heltidsekvivalenter

Prosentfordeling

Agder

60

3,5 %

Innlandet

154

8,9 %

Møre og Romsdal

20

1,1 %

Nordland

33

1,9 %

Oslo

320

18,4 %

Rogaland

130

7,5 %

Troms og Finnmark

88

5,1 %

Trøndelag

285

16,4 %

Vestfold og Telemark

242

13,9 %

Vestland

147

8,4 %

Viken

261

15,0 %