Faktabok om arbeidsmiljø og helse 2015

Nasjonal overvåkning av arbeidsmiljø og helse (NOA) ved Statens arbeidsmiljøinstitutt (STAMI) lanserer en ny faktabok om arbeidsmiljøtilstanden i Norge 28. mai 2015.

Faktaboken formidler status og trender for arbeidsmiljø og arbeidsrelaterte helseproblemer etter kjønn, aldersgrupper og yrkes- og næringsgrupper. Faktaboken 2015 gis ut for tredje gang. Publikasjonen gir en bredere framstilling av arbeidsmiljø- og helsetilstanden blant norske yrkesaktive enn tidligere publikasjoner.

NOA samarbeider med en rekke dataleverandører (blant annet SSB, Arbeids- og velferdsetaten og tilsynsmyndighetene) for å gi et samlet bilde av status og utviklingstrender innen arbeidsmiljø og helse i Norge. Dette danner samtidig et grunnlag for myndighetenes og de øvrige arbeidslivsaktørenes prioriteringer i det forebyggende arbeidet. Partene i arbeidslivet stiller seg samlet bak kunnskapen som presenteres i Faktaboka 2015.

Faktabok om arbeidsmiljø og helse 2015

Les mer og last ned Faktabok om arbeidsmiljø og helse 2015 fra STAMIs nettsider.

Kontaktpersoner 

Kontaktperson ved NOA: Avdelingsdirektør Steinar Aasnæss,
tlf: 23 19 51 46

Kontaktperson i ASD: Avdelingsdirektør Thorfrid Hansen,
tlf: 90 82 25 76 

Til toppen