Får vise fram laks i Lofoten

Fiskeriministeren gir Lofoten Sjøprodukter i Vestvågøy tillatelse til et nytt visningsanlegg for lakseoppdrett.

-  Her kan folk få lære mer om hvordan laksen de spiser produseres. Visningsanlegget retter seg mot alle, både skoleklasser fra nærområdet og utenlandske turister. Mesteparten av laksen vi produserer går til eksport, og dette en unik mulighet for å vise forbrukere hvor maten kommer fra, sier fiskeriminister Elisabeth Aspaker.

Alle som skal drive fiskeoppdrett i Norge trenger tillatelse. I tillegg til kommersielle tillatelser tildeles det også enkelte spesielle tillatelser hvor lakseoppdrett skal vises til publikum – alt fra skoleelever til turister.

- Denne regjeringen har store ambisjoner for norsk oppdrettsnæring. Her er det store framtidsmuligheter. Et visningsanlegg er et smart tiltak for å gi folk flest innblikk i hva denne næringen er, sier Aspaker. 

Til toppen